KVALITET KOJI TRAJE! Preko 12 godina tradicije! Međunarodni sertifikati Preko 1.000 zadovoljnih klijenata! INFOKOD d.o.o.

INFOKOD – Autorizovani servis za Srbiju

Servis i tehnička podrška

Naše osoblje je obučavano kod proizvođača opreme tako da smo za svu ponuđenu opremu i autorizovani serviseri sa pristupom tehničkoj podršci, razvojnim odeljenjima i originalnim rezervnim delovima, što obezbeđuje pouzdanost sistema. Za sva pitanja možete popuniti formular.

INFOKOD – Autorizovani servis za Srbiju

Naziv firme *

Vaše ime i prezime *

Kontakt telefon *

Vaš E-mail *

Naziv uređaja *

Serijski broj uređaja *

Poruka

Molimo potvrdite ovu opciju za zaštitu od spam-a: